V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti MITO, PRO REAL s.r.o. IČ: 25646541, se sídlem Sídlištní 818, 756 54 Zubří (dále jako “Společnost” nebo také “my”), vám níže poskytujeme základní informace o získávání a zpracování vašich osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme

Osobní údaje, které o vás zpracováváme, se liší podle účelu a poskytovaných služeb:

Pro zlepšování služeb a sledování návštěvnosti: údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)

Pro vámi vyžádaného zaslání informací (formuláře, objednávky, přihlášky atd.): údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa), kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail a další údaje, které vyplníte)

Osobní údaje získáváme především přímo od vás, a to při vyplnění registračního formuláře k odběru newsletteru a dalších formulářů na tomto webu.

Jak nakládáme s osobními daty

Kontaktní formulář a ostatní formuláře

S osobní daty, která poskytnete při vyplnění kontaktního nebo jiného formuláře, je nakládáno podle následujících pravidel:

Odesláním vyplněného formuláře dáváte souhlas ke zpracování osobních dat k danému účelu, který je vyjádřen ve formuláři nebo v textu, jehož je formulář součástí, a jejich uchování po dobu trvání obchodního nebo jiného vztahu, který na základě tohoto formuláře vznikne, nejdéle však po dobu 10 let.

V případě informace vyžádané prostřednictvím formuláře obdržíte pouze jednorázově tuto informaci.

Pokud vztah nevznikne, bude ukončen nebo požádáte o vymazání vašich osobních údajů, budou tyto následně, nejpozději do 24 hodin, vymazány.

Osobní data jsou používána pouze pro účel, který je vyjádřen ve formuláři nebo v textu, jehož je formulář součástí, a to pouze jejich zpracovatelem, nejsou sdílena nebo poskytována třetím osobám.

Osobní data jsou bezpečně uložena a je zabráněno přístupu třetích osob k nim.

Svůj souhlas se zpracováním osobních dat můžete kdykoliv odvolat tím, že zašlete e-mail na adresu info@mitospo.cz, s předmětem nebo textem vyjadřujícím váš požadavek na vymazání osobních dat. Vaše osobní data budou následně, nejpozději do 24 hodin smazána.

Co jsou to cookies a jak je využíváme

Cookies jsou malé datové – textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako to dělá většina internetových stránek. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Proto je nemusíte znovu potvrzovat při každé návštěvě stránek.

Používáme pouze funkční cookies, které jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

  • zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového prohlížeče (otevřením anonymního okna prohlížeče)
  • využít služeb VPN či jiného anonymního přístupu na náš web
  • odejít z webu

Ochrana vašich osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Zpracovatelem dat je společnost MITO, PRO REAL s.r.o. IČ: 25646541, která provozuje tento web.