Pronájem pracovních oděvů

Pronájem pracovních oděvůKomplexní služba pronájmu pracovních oděvů vyžaduje z vaší strany jen minimální spoluúčast. Funguje automaticky a obsahuje všechny potřebné prvky od poskytnutí pracovních oděvů přes jejich čistění, praní a opravy až po dopravu od vás a k vám. Pokud využijete vše, co v rámci služby nabízíme, vaše angažovanost se omezí na poskytování údajů o nástupech a výstupech pracovníků a kontrolu správnosti vyúčtování.
Službu poskytujeme pro menší firmy v rámci regionu Beskydy, pro větší průmyslové podniky pak po celém území ČR.

Co služba obsahuje:

  • návrh nákladově optimálního řešení
  • zapůjčení všech druhů oděvů
  • praní (případně i chemické čištění), žehlení, opravy
  • automatickou obměnu oděvů
  • dopravu a obsluhu
  • poskytnutí samoobslužných skříněk

 
Poskytnutí pracovních oděvů

Všechny pracovní oděvy vám v rámci naší systémové služby zapůjčíme, takže odpadá starost o jejich nakupování, vyhledávání nejlevnějších a přitom kvalitních dodavatelů, skladování, výdej a sledování skladových zásob. To může ušetřit nemalou část vašeho pracovního času.

Pracovník má vždy tolik oděvů, aby se mohl pohodlně převlékat. Počet sad, které dostane, závisí na četnosti převlékání a intervalu svozu. Například při standardním rozvozu jednou týdně a týdenním převlékání vaši zaměstnanci obdrží tři sady (jednu mají na sobě, jednu ve skříňce a jedna se právě čistí a žehlí v prádelně). Pokud se pracovníci převlékají častěji, dostanou souprav více: pět, sedm, jedenáct…

Například:

Převlékání jednou týdně

Převlékání jednou týdně

Převlékání ob den

Převlékání od den

Převlékání každý den

Převlékání každý den

Jaké oděvy
Standardní oděv nebo lepší provedení? Bavlna nebo směsový materiál? To jsou nejčastější otázky, které si zájemci o tuto službu kladou. Odpovědi na ně najdete v naší rubrice FAQ (nejčastěji kladené otázky).

Pro výběr vhodného řešení si prohlédněte naše kolekce.

Údržba
Disponujeme technologií pro klasické praní i chemické čištění (řešíme jím silné znečištění i znečištění některými nebezpečnými látkami).
Praní je prováděno v menších dávkách, separovaně, individuálně.

Žehlení provádíme parními zařízeními, s ručním dožehlováním detailů pro vyšší kvalitu.

Opravy
Opravy jsou prováděny zcela automaticky. Při procesu údržby poškození zjistíme a také opravíme (případně vyměníme oděv, je-li je už obnošený nebo příliš poškozený). Ke krejčovské práci také patří úpravy oděvů před jejich prvním nasazením nebo i v průběhu služby (například rozšíření nebo zúžení v pase).

Balení
Čisté oděvy balíme do fólie. Pokud to předpisy vyžadují (například v potravinářských provozech), zajistíme individuální balení oděvů pro každého pracovníka do sáčků neprodyšně uzavřených svarem.

Označení
Oděvy jsou označeny tak, aby byl jednoznačně identifikován jejich uživatel. Každý kus oděvu má nažehlený štítek se jménem a případně dalšími údaji. Můžeme oděvy opatřit i vysokofrekvenčními čipy, které umožňují i některé další funkce (například můžete mít přehled o pohybu pracovníků na rizikových pracovištích, sledujeme jimi také životnost speciálních oděvů, třeba svářečských, atd.).

Účtování
Pronájem pracovních se účtuje paušální částkou, v níž je zahrnuto vše: zapůjčení oděvů, údržba, doprava, případný pronájem skříněk. Pronájem vykazujeme po týdnech, takže změny v počtu pracovníků (odchody, příchody) se pružně projeví na výsledné částce. Fakturujeme pak po 4, 4 a 5 týdnech (za čtvrtletí se vyfakturuje 13 týdnů, za rok 52). Ke každé faktuře dostanete podrobný přehled, takže si vše můžete zkontrolovat. Systém účtování lze po vzájemné dohodě vyladit tak, aby vám přinesl další úspory.

Logistika
Pokud využíváte systém samoobslužných skříněk, zajišťujeme celý logistický proces od obsluhy skříněk až po dopravu do prádelny a zpět.

Máte-li jiný systém, dohodneme se, jak ho využít a tím vám uspořit náklady.

Rozvoz provádíme týdně, nebo v případě potřeby, například v potravinářských provozech, i častěji.

Poptávka nebo dotaz: